פורסם ב-

זנות בקהילות יהודיות

שירותי ליווי בישראל

ביישובים יהודיים מזרחיים נפוצה הזנות בעיקר במרוקו, במיוחד בזמן כיבוש המדינה על ידי צבאות זרים במלחמת העולם השנייה. צמיחת הזנות הקלה גם על ידי המעבר מחיים מסורתיים באזורים כפריים לעירוניות, ואותן הסיבות שגרמו לה בכל מקום: עוני, בורות, הגירה המונית.

לאחר מלחמת העולם השנייה היו בקזבלנקה 2.5 אלף זונות יהודיות, כלומר 4% מכלל האוכלוסייה היהודית בעיר. הקהילות היהודיות במרוקו היו סובלנות לזנות, מאחר שחששו שמאמצים אכזריים של מאבק יגרמו לזונות להתאסלם.

הגורם השורש להתפשטות הזנות בקרב יהודים לאחר שחרור היה האנומליה של החיים היהודיים בגאלוט – הרס היסודות המסורתיים לא לווה בנורמליזציה של המעמד החברתי של ההמונים היהודים, אלא שהביא לסיווג, התרוששות, הגירות המוניות ואובדן הנחיות מוסריות.

לאחר מלחמת העולם השנייה היו מקרים של זנות בקרב יהודי אירופה בקרב עקורים, פליטים ושבויים במחנות ריכוז.

שירותי ליווי בישראל
שירותי ליווי בישראל

לפני מלחמת העולם השנייה כמעט ולא הייתה זנות בקרב יהודים בארץ-ישראל, מכיוון שהאוכלוסייה היהודית מורכבת בעיקר מבני קהילות דתיות ששמרו על אורח חייהם המסורתי, ועולים חדשים, עולים ממרכז ומזרח אירופה, שם הם שייכים לאמצע ו המעמדות הגבוהים בחברה; ביניהם מילא את התפקיד המוביל אידיאליסטים, תומכי זרמים שונים של התנועה הציונית.

לאחר הקמת מדינת ישראל החלה להופיע זנות בערים, דבר שהקל על ידי היחלשות המסורות ויסודות החיים הישנים, כמו גם זרם של אנשים עניים וסיווגים ממזרח אירופה, אסיה וצפון אפריקה. בתחילת שנות התשעים מקרים של זנות צוינו גם בקרב עולי ברית המועצות, ובהמשך ממדינות חבר העמים, עקב קשיים משמעותיים בקליטת העלייה ההמונית הזו.

בשנים 2005-2007 כתוצאה מהריבוד הגדל של הרכוש בחברה הישראלית, ישראל הפכה למדינה המייצאת “סחורה חיה” לאירופה.

החוק הישראלי אינו מפליל זנות, אך יש איסור על זנות רגילה. החוק תובע מארגני זנות מסחריות וסרסורים. למרות כל המגבלות, הזנות בישראל קיימת בצורות נסתרות שונות (למשל, במסווה של חדרי עיסוי). השיח הציבורי בנושא זנות הוא עשיר ומגוון: עיתונים, טלוויזיה, קולנוע, תיאטרון וספרות מציגים לרוב דימויים של זונות, לרוב באהדה או בהומור. בנושא זנות מסחרית מאורגנת וסחר ב”סחורה חיה “(בעיקר ממדינות חבר העמים) בשנות התשעים ותחילת שנות האלפיים.

זנות היא רוע חברתי הנפוץ במדינות עם מערכות חברתיות שונות. החריגות הספציפיות בקיום היהודי בגאלוט, אשר תרמו בעבר להפצת הזנות בקרב יהודים, אינן קיימות עוד, אך הגורמים לזנות בישראל זהים לזה שבמדינות אחרות.

 

תוכלו למצוא שירותי ליווי וזונות איכותיות בישראל לפגישה דיסקרטית ומעניינת ברגע זה בקטלוג ולא תצטערו על זה!