פורסם ב-

Препараты, БАДы, таблетки, капсулы, лекарства для продления полового акта в Израиле

Препараты для потенции в Израиле. Эффективное и безопасное средство БАД для повышения потенции и продления полового акта.

Для решения проблемы врачи рекомендуют комплексный подход. Он включает в себя нормализацию режима дня, правильное питание, занятия спортом, консультацию психолога.

В тех случаях, когда поддержать нормальное состояние коррекцией образа жизни не получается, на помощь приходят БАД для мужчин для потенции. Они влияют не только на либидо, но и стабилизируют состояние организма в целом:

Препараты для потенции в Израиле. эффективное и безопасное средство БАД для повышения потенции и продления полового акта.

От эректильной дисфункции и для повышения потенции. Препараты, БАДы, таблетки, капсулы, лекарства для продления полового акта в Израиле. Эффективно и безопасно. Отзывы и рекомендации.

БАД для мужчин для повышения потенции продаются без рецепта врача. Они выпускаются в форме капсул или таблеток. Но лучше перед тем, как начать их принимать, предварительно проконсультироваться со специалистом, так как у них есть противопоказания

От эректильной  дисфункции и для повышения потенции. Препараты, БАДы, таблетки, капсулы, лекарства для продления полового акта в Израиле. Эффективно и безопасно. Отзывы и рекомендации.
От эректильной дисфункции и для повышения потенции. Препараты, БАДы, таблетки, капсулы, лекарства для продления полового акта в Израиле. Эффективно и безопасно. Отзывы и рекомендации.

Если несмотря на отсутствие выраженных противопоказаний после начала приема БАД для мужчин для повышения активности появляются такие симптомы как тошнота, рвота, головокружение, головные боли, нарушение работы ЖКТ, препарат следует отменить и скорректировать назначенные средства.

פורסם ב-

זנות בקהילות יהודיות

שירותי ליווי בישראל

ביישובים יהודיים מזרחיים נפוצה הזנות בעיקר במרוקו, במיוחד בזמן כיבוש המדינה על ידי צבאות זרים במלחמת העולם השנייה. צמיחת הזנות הקלה גם על ידי המעבר מחיים מסורתיים באזורים כפריים לעירוניות, ואותן הסיבות שגרמו לה בכל מקום: עוני, בורות, הגירה המונית.

לאחר מלחמת העולם השנייה היו בקזבלנקה 2.5 אלף זונות יהודיות, כלומר 4% מכלל האוכלוסייה היהודית בעיר. הקהילות היהודיות במרוקו היו סובלנות לזנות, מאחר שחששו שמאמצים אכזריים של מאבק יגרמו לזונות להתאסלם.

הגורם השורש להתפשטות הזנות בקרב יהודים לאחר שחרור היה האנומליה של החיים היהודיים בגאלוט – הרס היסודות המסורתיים לא לווה בנורמליזציה של המעמד החברתי של ההמונים היהודים, אלא שהביא לסיווג, התרוששות, הגירות המוניות ואובדן הנחיות מוסריות.

לאחר מלחמת העולם השנייה היו מקרים של זנות בקרב יהודי אירופה בקרב עקורים, פליטים ושבויים במחנות ריכוז.

שירותי ליווי בישראל
שירותי ליווי בישראל

לפני מלחמת העולם השנייה כמעט ולא הייתה זנות בקרב יהודים בארץ-ישראל, מכיוון שהאוכלוסייה היהודית מורכבת בעיקר מבני קהילות דתיות ששמרו על אורח חייהם המסורתי, ועולים חדשים, עולים ממרכז ומזרח אירופה, שם הם שייכים לאמצע ו המעמדות הגבוהים בחברה; ביניהם מילא את התפקיד המוביל אידיאליסטים, תומכי זרמים שונים של התנועה הציונית.

לאחר הקמת מדינת ישראל החלה להופיע זנות בערים, דבר שהקל על ידי היחלשות המסורות ויסודות החיים הישנים, כמו גם זרם של אנשים עניים וסיווגים ממזרח אירופה, אסיה וצפון אפריקה. בתחילת שנות התשעים מקרים של זנות צוינו גם בקרב עולי ברית המועצות, ובהמשך ממדינות חבר העמים, עקב קשיים משמעותיים בקליטת העלייה ההמונית הזו.

בשנים 2005-2007 כתוצאה מהריבוד הגדל של הרכוש בחברה הישראלית, ישראל הפכה למדינה המייצאת “סחורה חיה” לאירופה.

החוק הישראלי אינו מפליל זנות, אך יש איסור על זנות רגילה. החוק תובע מארגני זנות מסחריות וסרסורים. למרות כל המגבלות, הזנות בישראל קיימת בצורות נסתרות שונות (למשל, במסווה של חדרי עיסוי). השיח הציבורי בנושא זנות הוא עשיר ומגוון: עיתונים, טלוויזיה, קולנוע, תיאטרון וספרות מציגים לרוב דימויים של זונות, לרוב באהדה או בהומור. בנושא זנות מסחרית מאורגנת וסחר ב”סחורה חיה “(בעיקר ממדינות חבר העמים) בשנות התשעים ותחילת שנות האלפיים.

זנות היא רוע חברתי הנפוץ במדינות עם מערכות חברתיות שונות. החריגות הספציפיות בקיום היהודי בגאלוט, אשר תרמו בעבר להפצת הזנות בקרב יהודים, אינן קיימות עוד, אך הגורמים לזנות בישראל זהים לזה שבמדינות אחרות.

 

תוכלו למצוא שירותי ליווי וזונות איכותיות בישראל לפגישה דיסקרטית ומעניינת ברגע זה בקטלוג ולא תצטערו על זה!

פורסם ב-

זנות תחת גלות

שירותי ליווי בישראל

שחרור, הטמעה ומגע עם חייהם של מדינות אחרות הזרות ליהדות לוו בהטמעה של לא רק שפה ותרבות, אלא גם מוסר מרושע.

בולט במיוחד העלייה ברמת הזנות בקרב יהודים מגל העלייה ההמונית הראשונה ממזרח אירופה לאנגליה וארה”ב (1880), כאשר הדחייה הפתאומית של אורח החיים המסורתי ורעיונות מוסריים קשורים לא קוזזה על ידי השתלבות בסביבה החדשה והטמעת ערכיה.

גורמים שונים אך קשורים – גידול אנטישמיות, עיור, התרוששות, אובדן אמונות דתיות ומוסריות מסורתיות – תרמו להתפשטות הזנות בקרב יהודים במדינות רבות (ברוסיה ובמדינות אירופה אחרות, בארגנטינה, ארה”ב, צפון ודרום אפריקה, טורקיה וכו.).

במאה ה 19 הזנות המסחרית כביכול הייתה נפוצה, בקרב המארגנים שהיו בה יהודים רבים. בתופעה זו נעשה שימוש ובכל דרך אפשרית מוגזמת על ידי תעמולה אנטישמית.

על פי נתונים סטטיסטיים שפורסמו בשנת 1867 על ידי חודשי פריז “ארכיון ישראל דה פראנס” בקרב נשים זונות בפריס, לונדון, בריסל, המבורג, וינה, ורשה וקרקוב, אחוז הילדות היהודיות היה גבוה משמעותית מאשר לא יהודיות. זנות מסחרית קיבלה תמריץ חדש בקשר ליישוב שטחים נרחבים בארצות הברית, ארגנטינה, ברזיל, דרום אפריקה.

יש מידע על סרסורים יהודיים שנישאו לבנות יהודיות ממזרח אירופה שביקשו לברוח מעוני וחוסר חוק. הם לקחו אותם למדינות דרום אמריקה ואילצו אותם למכור את גופם שם. מידע כזה נשמר ברישומי דיוני בתי המשפט בארכיוני הערים הגדולות (ברלין, המבורג, לונדון וכו ‘). בשנת 1900 נעצרו בערים אלה 578 סרסורים בסך הכל, מתוכם 214 (37%) יהודים.

אחוז כה גבוה של יהודים בקרב העצורים מוסבר על ידי העובדה שארגונים יהודיים נלחמו ללא הרף בזנות וסגרו ללא רחמים סרסורים למשטרה. מרבית הסרסורים היהודים הגיעו מערים ועיירות במזרח אירופה. במיוחד רבים מהם פעלו בארגנטינה. ה”טמאים “הללו גורשו מהקהילה ויצרו ארגון משלהם” צבי מגדל “, שהיה בית כנסת ובית קברות נפרד בבואנוס איירס.

התפשטות הזנות בקרב יהודי האימפריה הרוסית הייתה קשורה גם לפוגרומים של 1881–82, עם פינוי היהודים מכפרים, שגזלו מהם כמחצית מיליון איש את פרנסתם, עם גירוש היהודים ממוסקבה (1891) ומעשים אנטי-יהודיים אחרים. ישנן עובדות כאשר נערות יהודיות מתחום ההתיישבות קיבלו אישור רשמי לעסוק בזנות – “הכרטיס הצהוב”, שבזכותו קיבלו את הזכות לגור בסנט פטרסבורג ובמוסקבה, שם רצו לקבל השכלה גבוהה.

שירותי ליווי בישראל
שירותי ליווי בישראל

מרכזי זנות הפכו לערים גדולות. בשנת 1872, בוורשה, היו נשים יהודיות 70% מהנשים שהיו עם “כרטיס צהוב”; בווילנה בשנת 1873 – 47%, בלבוב ובקרקוב בשנת 1874 – 27%. ב -30 מתוך 36 בתי הזונות שפעלו בשנת 1889 במחוז חרסון, הוחזקו גם נשים יהודיות.

מנהיגי הקהילות היהודיות בוורשה פנו שוב ושוב לרשויות שונות בטענות על פעילותם ללא הפרעה של סרסורים שהובילו נשים שפיתו על ידם לחו”ל. קהילות יהודיות בכל מקום נאבקו בזנות וסרסור.

בשנת 1905, בוורשה, ביימו פועלים יהודים (לרוב חברי ה”בונד “) את תוואי בתי הבושת היהודים והצפונות החשאיות (מה שמכונה אלפונס פוגרום); בין ההרוגים היו סרסורים יהודים.

הפגנות פוליטיות המוניות נגד “עבדות לבנה” התרחשו בניו יורק בשנים 1900–1901, בשיקגו בשנת 1909, בבואנוס איירס בשנת 1930. במאבק נגד זנות נקטו הקהילות היהודיות בזכרונות ונידוי. אנשי ציבור יהודים מילאו תפקיד משמעותי במאבק זה. מחקר שנערך על זנות בקרב יהודי גליציה בשנת 1903 מצא נשים זונות ממשפחות אורתודוכסיות.

 

תוכלו למצוא שירותי ליווי וזונות איכותיות בישראל לפגישה דיסקרטית ומעניינת ברגע זה בקטלוג ולא תצטערו על זה!

פורסם ב-

תולדות הזנות בישראל – המשך

סקס לווי בישראל

בתנאי גלות, שם חיו יהודים בתוך הקהילה, ואורח חייהם נקבע על פי הכללים הנוקשים של ההלכה והמסורת, היו עניינים מחוץ לנישואין בקרב יהודים נדירים בהרבה מאשר בקרב האוכלוסייה הלא-יהודית.

כל פרשות מחוץ לנישואין נחשבו כזנות (ביילת כפופה); הרבנים גינו בקפדנות את כל גילויי הרישוי המיני בקהילה היהודית. קהילות קיבלו החלטות רבות להילחם בכל סוג של זנות. הקשרים בין יהודים ללא-יהודים (או יהודים ולא-יהודים) גינו חריפות במיוחד, מכיוון שברוב המדינות הם נאסרו על פי חוקי המדינה והכנסייה ועל כן יכלו לגרום לרדיפה של הקהילה כולה. במדינות מסוימות, יהודים שהורשעו בקיום יחסי מין עם נוצרים נענשו במוות.

וכך, בשנת 1498 ברומא, רוכז יהודי מסוים בגלל הקשר שלו עם לא-יהודי. באראגון היו מקרים שגברים צעירים שהורשעו בלא-יהודים גורשו מבתי הוריהם. למרות חייהם המבודדים של היהודים בימי הביניים, לא ניתן היה למנוע לחלוטין את השפעת האוכלוסייה הסובבת על יהודים. במדינות בהן המוסר לא היה קפדני מדי (ספרד, איטליה, מדינות צפון אפריקה), קהילות יהודיות נאלצו לעיתים לנקוט בהוראות מיוחדות כדי להגן על יהודים מפני רשלנות מינית. קהילות יהודיות מעולם לא סבלו את קיומה של זנות בקרב יהודים, במיוחד זנות מאורגנת מסחרית. הם התנגדו נמרצות לכל ניסיון לפתוח בית זונות ברובע היהודי.

סקס לווי בישראל
נערות ליוו בישראל

יש מידע על בתי זונות שנסגרו בהוראת קהילות יהודיות בערים שונות בגרמניה ובצרפת במאות 17-18. בעלי בתים יהודיים שסיפקו מקום לבתי זונות נקנסו בכבדות. כל יהודי שגילה על מקרה כזה היה מחויב לדווח לו על הקהילה. למרות שההפגנות היהודיות נגד פתיחת בתי זונות ברובע היהודי לא תמיד היו מוצלחות, בחלק מהמקרים הצליחו היהודים להעבירם למקום אחר. במדינות רבות, נוכחות בתי בושת בתוך העיר נאסרה על פי חוק, ולכן הם היו ממוקמים בפאתי, לפעמים במכוון (לפעמים, אגב, בטעות) ליד מגורים יהודיים. כאשר בשנת 1480, בסגוביה (ספרד), הקצו רשויות העיר רבע ליהודים באזור בתי הבושת, מחו ראשי הקהילה בפני המלכה איזבלה, שהבטיחה להעביר בתי זונות למקום אחר.

קרה שהרבנים העלימו עין מאנשי קהילת בתי הבושת הרווקים כדי למנוע צורות אחרות של רשלנות. הנשאלות מזכירות נשים יהודיות העוסקות בזנות. בספרות ההלכתית מימי הביניים מוזכרים כמה גזרות המופנות כלפי זונות יהודיות ונגד יהודים המבקרים בזונות לא יהודיות. עם זאת הייתה החלטה שהזונה הייתה רשאית לדרוש את התשלום שהובטח לה. בסוף ימי הביניים הוחלט שלגבר המבקרת זונות אין זכות לסרב להתגרש מאשתו. עד תחילת התקופה המודרנית, מספר הנשים היהודיות שעסקו בזנות היה קטן.

לעיתים זונות הפכו לבנות ממשפחות מחוזיות עניות, שהועסקו כמשרתות לבעלי בתים עשירים יהודיים בערים גדולות (המבורג, פראג), שם הם מצאו עצמם מחוץ לשליטת הקהילה והיו נתונים לפיתויים שונים. קהילת פראג במאה ה -18 הטילה קנס על בעל בית שהורשע בקיום זונה, ונאסר עליה להישאר בבית כמשרתת. אישה שילדה ילד מחוץ לנישואין גורשה מהקהילה; זה לפעמים דחף אותה לדרך של זנות. במרכז אירופה, אישה יהודייה שביקשה אישור רשמי מהשלטונות לעסוק בזנות בדרך כלל עזבה את הקהילה והוטבלה.

במזרח אירופה, שם נותרה אורח החיים היהודי המסורתי עד המאה ה -19, לא הייתה כמעט זנות בקרב יהודים. שקיעת אורח החיים המסורתית הניעה משמעותית את יסודות המוסר המיני של יהדות מזרח אירופה.

 

תוכלו למצוא שירותי ליווי וזונות איכותיות בישראל לפגישה דיסקרטית ומעניינת ברגע זה בקטלוג ולא תצטערו על זה!

פורסם ב-

הרגלים מיניים לא רגילים של זונות ברומא העתיקה.

סקס לווי בישראל

מה הייתה זנות ברומא העתיקה? למעשה, פעילות זו התפתחה ללא הרף הן בעידן הרפובליקה והן בתקופת האימפריה. בנוסף, ברור למדי ש”המקצוע העתיק ביותר בעולם “הופיע ממש ברגע הקמת העיר.

הקומיקאי המפורסם פלאווט (254-184 לפני הספירה) תיאר בבירור גישה זו לזנות באחד הטקסטים הרבים שלו: “אף אחד לא מתנגד, אף אחד לא אוסר עליך לקנות את מה שנמכר אם יש לך כסף. אף אחד לא אוסר על מישהו לצאת לרחוב בו נמצאות זונות. התעלס עם כל מי שתרצה, העיקר שלא תתערב בעניינים הפרטיים של אנשים אחרים. אני מתכוון, עליכם להתרחק מנשים נשואות, אלמנות, בתולות, כמו גם גברים וילדים ממשפחות של אזרחים רומיים. “

אפילו קאטו הזקן עצמו (המכונה גם “הצנזור” בהגנה על הכבוד והמוסר הרומי) הביט בחיוב על קיומם של בתי בושת. פעם אחת בירך צעיר שעזב את לופנריה, מכיוון שפעולותיו של הצעיר עזרו לו להימנע מהטרדת מטרונית כלשהי. אותו הררוס בעבודתה “עקוב אחריי: בעקבות זונות ברומא העתיקה” אומר כי “אפילו גברים נשואים מוצדקים” כאשר הם מקיימים יחסי מין עם זונות, מכיוון שהם אפילו “מרפאים את נישואיהם”.

עם זאת, למרות שזנות נחשבה לרע הכרחי, נשים בעלות סגולה קלה ש”ככה התפרנסו “בזו על ידי אזרחים רגילים.

נערות ליוו בישראל
נערות ליוו בישראל

אז איך אישה רומית הפכה לזונה? בדרך כלל, גם בעידן הרפובליקה וגם בתקופת האימפריה, ליברטינים הגיעו מהמשפחות העניות ביותר, והשאירו אותן ללא תשומת לב נאותה מיד לאחר הלידה. זה יכול להיות גם קבצנים עניים, עבדים שפשוט נאלצו למכור את גופם, או פושעים. עם זאת, היו תושבי עיר חופשית שפשוט אהבו אורח חיים דומה, כמו גם נערות אנסות שבוחרות בתפקיד זה לאחר שעברו התעללות.

בנוסף, נציגי המקצוע הקדום חולקו גם הם לקטגוריות שונות. אנשי בית הדין נחשבו מעל לכל האחרים. הם היו זונות יוקרה, יפות, מתוחכמות, עם נימוסים טובים שיכלו לבלות חודשים עם הלקוחות הקבועים שלהם. הם קיבלו כבוד על ידי הגברים ששכרו אותם, ואף הותר להם להשתתף בשיחות גברים, ולהביע את דעתם (דבר בלתי אפשרי לחלוטין לכל שאר הזונות).

יחד עם זאת, הם היו צריכים להראות ללקוח שלהם את אותו הכבוד שהם היו מפגינים לבעליהם, התנהגות שאינה אופיינית לזונות אחרות.

אחרי זה עקרות הבית של הטברנות או הפונדקים, נשים שלא היו זונות ככאלה, אך אשר, מנהלות הטברנה או הפונדק, לא נרתעו מרוויח כסף, שמרו על יחסי מין עם לקוחותיהן. ולא במקרה, הרומאים קישרו בדרך כלל את מקצוע בעל הפונדק לכיבוש של זונה. הנשים הללו היו נשואות לרוב, אך בעליהן היו אדישים לחלוטין למה שהם עושים. הקטגוריה האחרונה כללה נערות צעירות שלא היה להם כסף לחיות עליהן. או עובדות מין בבתי זונות.

תלוי בקטגוריית הזונה, לקוחות בדרך כלל שילמו להם משניים עד שש עשרה אסים (שתואמים דנאריוס כסף אחד) עבור שירותי המין שניתנו. התנאי העיקרי תמיד היה מסירת כסף מראש. כדי להבין כמה עולה “שירות” זה, נניח שהלגיונרים הרומאים קיבלו בתחילת המאה השנייה משכורת של 300 דנרים בשנה.

 

תוכלו למצוא שירותי ליווי וזונות איכותיות בישראל לפגישה דיסקרטית ומעניינת ברגע זה בקטלוג ולא תצטערו על זה!